STF-1 Метален диспенсер за ръчни ролки стреч фолио

STF-1 Метален диспенсер за ръчни ролки стреч фолио

Описание

Видео

Удобен за работа, лесна настройка на спирачката.Конструкция, позволяваща опаковането да започне почти от основата на палета.