EXS-158-PLUS – автоматична машина за опаковане с пластмасов чембер

EXS-158-PLUS – автоматична машина за опаковане с пластмасов чембер

Описание

Видео

EXS-158 - автоматична машина за опаковане с пластмасов чембер

Високоскоростна машина, подходяща за вграждане в съществуващи линии.

  • Скорост на работа: 36 цикъла в минута
  • Електронен контрол на силата на стягане
  • Автоматично изкарване на лентата
  • Широчина на чембера – 9, 12, 15 mm
  • Сила на стягане: 5 кг - 65 кг
  • Консумация на ел. енергия: 0,6 kW