Старс Трейдинг ЕООД спечели финансиран от ЕС проект: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

юни 14, 2023

Наименование на проекта: Решения в областта на
информационните и комуникационни технологии и
киберсигурността в малките и средните предприятия

Краен получател: СТАРС ТРЕЙДИНГ ЕООД

Обща стойност: 20 000 лв., от които 20 000 лв.
безвъзмездно финансиране.

Начало: 02.06.2023 г.
Край: 02.06.2024 г